6331 Sayılı İSG Kanunu İdari Para Cezaları

Gösterim: 5162
 Kanun Maddesi  Ceza Maddesi  Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil  2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)
(Yeniden Değerleme Oranı % 7,8)
Açıklamalar 
 MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü  26/1-a

4/1-a
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.

 2.156  Türk Lirası / her yükümlülük için
 26/1-a

4/1-b
İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.

 2.156  Türk Lirası / her yükümlülük için
 MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri  26/1-b 6/1-a İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.  5.390  Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak.  5.390  Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-a Diğer sağlık personeli çalıştırmamak.  2.695  Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
 MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma  

26/1-ç

10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.  3.234  Türk Lirası
 4.851  Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
 MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım   26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda iş yeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.  1.078  Türk Lirası / her yükümlülük için
 1.078  Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
 MADDE 15 - Sağlık gözetimi   26/1-f 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak.  1.078  Türk Lirası / her çalışan için
 26/1-f 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.  1.078  Türk Lirası / her çalışan için
 MADDE 17 - Çalışanların eğitimi  26/1-ğ

Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak.

 1.078  Türk Lirası / her çalışan için

 Tehlike Sınıflarına Göre Yapılacaklar ve Yükümlülük Başlama Tarihleri

   Az Tehlikeli  Aylık Süre Tehlikeli   Aylık Süre  Çok tehlikeli  Aylık Süre
 İş güvenliği uzmanlığı (50'Den az çalışanı olan firmalar)  1.7.2013  10dk/kişi  1.1.2014  15dk/kişi  1.1.2014  20dk/kişi
 İş güvenliği uzmanlığı (50'Den fazla çalışanı olan firmalar)  1.1.2013  10dk/kişi  1.1.2013  15dk/kişi  1.1.2013  20dk/kişi
 İş yeri hekimi (50'den az çalışanı olan iş yerleri için)  1.7.2013  4dk/kişi  1.1.2014  6dk/kişi  1.1.2014  8dk/kişi
 İş yeri hekimi (50'den fazla çalışanı olan iş yerleri için)  1.1.2013  4dk/kişi  1.1.2013  6dk/kişi  1.1.2013  8dk/kişi
 İş yeri hemşiresi (50'den az çalışanı olan iş yerleri için)  1.7.2013  6dk/kişi  1.1.2014  9dk/kişi  1.1.2014  12dk/kişi
 İş yeri hemşiresi(50'den fazla çalışanı olan iş yerleri için)  1.1.2013  6dk/kişi  1.1.2013  9dk/kişi  1.1.2013  12dk/kişi
 Risk değerlendirmesi  1.1.2013    1.1.2013    1.1.2013  
 Eğitim  8 saat    12 saat    16 saat  
 Periyodik muayeneler (kulak+akciğer+nefes)  1.1.2013    1.1.2013    1.1.2013  
 Ölçümler (gürültü+toz+gaz+sıcaklık+titreşim+vs.)  1.1.2013     1.1.2013    1.1.2013  
 Periyodik kontroller forklift,vinç, kaldırma ekipmanları)  1.1.2013   3 ayda bir  1.1.2013  3 ayda bir  1.1.2013  3 ayda bir
 Periyodik kontrol (basınçlı ekipman, kompresör)  1.1.2013   Yılda bir  1.1.2013  Yılda bir  1.1.2013  Yılda bir
 Acil durum eylem planı  1.1.2013     1.1.2013    1.1.2013  
 Yangın tatbikatı ve eğitimi  1.1.2013   Yılda bir  1.1.2013  Yılda bir  1.1.2013  Yılda bir
 İlk yardımcı eğitimi (çalışanların 1/10 u kadar kişiye)  1.1.2013   3 yılda bir  1.1.2013  3 yılda bir  1.1.2013  3 yılda bir